ปฏิทินล้านนา 2564

ปฏิทินล้านนา 2564 มื้อจั๋นวันดี

ปีฉลู พุทธศักราช 2564 ปีกดใจ้ร้วงเป้า
จุลศักราช 1382 – 1383 ตัว อธิกมาส ปกติสุรทิน
มาสเกณฑ์ 17106 อวมาน 584
หรคุณ 505154 กัมมัชพล 546
อุจจพล 341 ดิถี 4 วาร 6
คำนวนโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดาวนโหลด ปฏิทินล้านนาฉบับเต็ม ปี 2564 ที่นี่ 

https://art-culture.cmu.ac.th/Lanna/calendar/2564

Leave a Reply