รวมคาถาล้านนา โบราณ

รวมคาถาล้านนา โบราณ

คาถากับคนล้านนาโบราณ มีความเชื่อในเรื่องคาถากันอย่างมากมาย อยู่ในชีวิตประจำวัน มีความเชื่อว่าลูกผู้ชายจะต้องมีคาถา เพื่อป้องกันตัว จากอันตรายต่างๆนาๆ ทำให้คาถามีหลากหลายและหลายบท ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่ต้องการใช้คาถานั้น ลักษณะคาถาในล้านนานั้นมีหลากหลายภาษา ทั้งภาษาบาลี ภาษาขอม ภาษาล้านนา หรือภาษาของชนเผ่า เช่น ข่ามุ ไทยใหญ่ และพม่าปะปนกันไป

คาถามีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างไสยศาสตร์กับความเชื่อแบบพราหมณ์ จึงเชื่อกันว่าคนที่จะใช้คาถาให้ขลังนั้นน่าจะเป็น “คนดิบ” คือคนที่ไม่ผ่านการบวชเรียน ทั้งนี้เนื่องจากคำสอนในพุทธศาสนาถือว่า คาถาบางบทนั้นคือ “เดรัจฉานวิชา” เช่น จำพวกคาถาคุณไสย ใครที่บวชเรียนมาก่อนจะ “ถือ” คาถาได้ไม่ดีนัก

คาถาโบราณล้านนา

คาถาไทยล้านนาสาวรักสาวชอบ หรือคาถาสาวหุม

 

 

วิธีการถ่ายทอดคาถา

การถ่ายทอดคาถานั้น มีการถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่น จากอาจารย์สู่ลูกศิษย์ ใครอยากเรียนคาถาต้องนำพานข้าวตอก ดอกไม้ ธูป-เทียน เงินบูชาครู ที่เรียกว่า “ขันตั้ง” มา “ขึ้นครู” การถ่ายทอดคาถาอาจจะถ่ายทอดด้วยวาจา ซึ่งต้องระมัดระวังไม่ให้ใครมาแอบได้ยิน เพราะเชื่อว่า คนที่มาแอบฟังจะได้คาถาตัวจริงไป ส่วนคนที่รับคาถาจะได้สิ่งที่หมดความขลัง การแอบเรียนคาถาแบบนี้ คนล้านนาเรียกว่า “คาถาลอดช่อง”

ประเภทของคาถา สามารถแบ่งได้ประมาณนี้คือ

คาถาประเภทพุทธมนต์ ใช้เพื่อการรักษาพยาบาล เช่น คาถาเคลื่อนก้างขวางคอ คาถาแก้โรคตาแดง คาถารักษามะเร็งฟ้าม้าน (รักษางูสวัด) คาถาไล่ผีที่สิงในตัวคน เป็นต้น

คาถาประเภทมหานิยม ทำให้คนอื่นรัก ชอบพอในตัวเอง เช่น คาถาพระเจ้าห้าพระองค์ คาถามหาเสน่ห์ คาถาสาวหุม (ทำให้สาวหลงรัก) คาถาพระร่วง (ทำให้คำพูดที่จะเปล่งออกไป สัมฤทธิผล)

คาถาใช้ขับไล่ภยันตราย หรือป้องกันตัวเอง เช่น คาถาจักเข็บขบ (ป้องกันตะขาบกัดและป้องกันสัตว์มีพิษอื่นๆ มีงู เป็นต้น) คาถาหับปากสัตว์ (ป้องกันสัตว์ร้ายกัด) คาถาไล่มด (ใช้เสกใบไม้กวาดบ้านเรือน ป้องกันมดมารบกวน) คาถาหว่านทราย (เสกทรายหว่านไปรอบบ้านเพื่อป้องกันภัย)

คาถาที่ใช้กระทำกับผู้อื่น เป็นคาถาที่ให้คุณให้โทษกับผู้อื่น เช่น คาถาผ่าจ้าน (ทำให้คนรักแตกแยกกัน)

คาถามัดจิต (เสกให้คนรัก ส่วนมากมักจะเสกใส่น้ำ หมาก หรืออาหาร แล้วนำไปให้สาวที่ตนหมายปองกิน)

บทคาถาบางบท คล้ายกับมีที่มาจากบทสวด เช่น คาถาทำน้ำมนต์ให้ขายของดี บทคาถามีดังนี้ :

พุทฺธ สํ มิ สํ สิ โม นา

ธมฺม สํ มิ โม นา สํ สิ

สงฺฆ สงฺ มิ สิ โม นา สํ

บางครั้งคาถาเป็นคำลามกหยาบโล เช่น คาถาทุดเลือด เพื่อทำให้เลือดหยุดไหล หรือ

คาถาบางบทก็ไม่เป็นภาษา ไม่มีความหมายใดๆ เช่น คาถานกเค้า ใช้เมื่อต้องการให้คนนิยม บทคาถามีว่า : กุรุ กุรุ กุริ กุริ

และบางบทคาถาก็เป็นการสื่อตรงไปตรงมา เช่น คาถาเป่าพิษ ใช้แก้แมลงสัตว์กัดต่อย หรือมีแผลพุพอง บทคาถาคือ : โอม กูจักหยิบพิษมึงออก กูจักถอดพิษมึงหนี พิษกูดีพิษอยู่ อุ่งสวาหะ โอม พิษตะกลม พิษตะกำ โอม พิษตาดำ โอม พิษตาแดง โอม สวาหะ อุ่งนะแหย่ พลังยุเท อุ่งสวาหะ

ยกตัวอย่างมาพอเป็นสังเขป ให้เห็นว่า การใช้คาถามีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน แล้วแต่ผู้ร่ายคาถา

ส่วนจะได้ผลหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความถูกต้อง ผนวกกับความศรัทธาของผู้ใช้เป็นสำคัญ

พระคาถาล้านนาไทย

 

คาถาล้านนา pdf
คาถาโบราณต่างๆ
คาถา ล้าน นา ด้าน ป้องกัน ภัย
ยันต์ล้านนา
พระ เวทย์ ล้าน นา
ปั๊บ สา คาถา ล้าน นา
คาถาไทยใหญ่
40 คาถาศักดิ์สิทธิ์

ที่มา

http://www.rittamahawed.com/article/1/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2-%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93

 

Leave a Reply