รายพระนามพระมหากษัตริย์ล้านนา

รายพระนามพระมหากษัตริย์ล้านนา

รายพระนามพระมหากษัตริย์ล้านนา (พ.ศ. 1839 – พ.ศ. 2318) ตั้งแต่พญามังราย ก่อตั้งอาณาจักรจนกระทั่งสิ้นสุดเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกประเพณีแต่งตั้งเจ้าหลวง

พระนามกษัตริย์ แห่งอาณาจักรล้านนา เรียงตามการครองราชย์ จากอดีตถึงล่าสุด (ปี พ.ศ.1839-2121)

 • พญามังรายมหาราช
  ครองราชย์ ปี พ.ศ. 1839-1860
 • พญาไชยสงคราม
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.1854-1861
 • พญาแสนภู
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.1861-1862
 • ขุนเครือ
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.1862-1863
 • พญาน้ำท่วม
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.1863-1867
 • พญาแสนภู
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.1867-1871
 • พญาคำฟู
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.1871-1877
 • พญาผายู
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.1877-1910
 • พญากือนา
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.1910-1931
 • พญาแสนเมืองมา
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.1931-1954
 • พญาสามฝั่งแกน
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.1954-1985
 • พญาติโลกราช
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.1985-2030
 • พญายอดเชียงราย
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.2030-2038
 • เมืองแก้ว
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.2038-2068
 • พญาเมืองเกษเกล้า
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.2068-2081
 • พญาชายคำ
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.2081-2086
 • พญาเชษฐา
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.2086-2091
 • พญาเมกุฎิสุทธิวงศ์
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.2094-2107
 • พระนางวิสุทธิเทวี
  ครองราชย์ ปี พ.ศ.2107-2121

แผนที่อณาจักรล้านนา

ตราแผ่นดินล้านนา

วิดีโอที่น่าสนใจ

 • ประวัติอาณาจักรล้านนา สรุป
 • ประวัติศาสตร์ล้านนา pdf
 • เศรษฐกิจ อาณาจักรล้านนา
 • การเมือง การ ปกครอง อาณาจักร ล้าน นา
 • วัฒนธรรม อาณาจักรล้านนา
 • อาณาจักรล้านนา ศาสนา
 • อาณาจักรล้านนา โบราณสถาน
 • มรดกทางวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา

Leave a Reply