สรุป ค่า PM 2.5 เมืองเชียงใหม่วันนี้

สรุป ค่า PM 2.5 เมืองเชียงใหม่วันนี้

มาอัพเดทข่าวสารประจำเมืองเชียงใหม่กัน กับข่าวสำคัญที่ชาวเชียงใหม่ให้ความสำคัญกันมากขณะนี้ เรื่องของฝุน ขนาดเล็ก หรือเรียกกันว่า ฝุ่น pm 2.5 ที่ชาวเชียงใหม่ให้ความสำคัญกันมาก เนื่องจากกำลังเข้าขั้นวิกฤติ และส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ และการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่

การป้องกันตัวจาก pm 2.5

ค่า pm 2.5 วันนี้

พรุ่งนี้มาอัพเดทค่า pm 2.5 กันต่อครับ

Leave a Reply