แกงผักเสี้ยว

แกงผักเสี้ยว

ผักเสี้ยว ตรงกับต้นชงโค ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น หลังจากใบร่วงก็จะผลิยอดอ่อนราวเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งนิยมนำยอดอ่อนมาแกงใส่ปลาย่าง การแกงผักเสี้ยว มีเครื่องปรุงและขั้นตอนการแกงเช่นเดียวกับ แกงผักหวาน และ แกงผักเซียงดา เพียงแต่เปลี่ยนจากผักหวานหรือผักเซียงดามาเป็นผักเสี้ยวเท่านั้น

จากการศึกษาอาหารไทยพื้นบ้านภาคเหนือของเสาวภา ศักยพันธุ์ (๒๕๓๔)พบว่าแกงผักเสี้ยวในปริมาณ ๑๐๐ กรัม มี ๑๑๑.๘๙ แคลอรี โปรตีน ๑๔.๒๘ กรัม ไขมัน ๒.๒๘ กรัม คาร์โบไฮเดรท๘.๕๓ กรัม แคลเซียม๕๑๕.๖๘ มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส ๑๒๖.๙๒ มิลลิกรัม เหล็ก ๔.๔๖ มิลลิกรัมวิตามินเอ ๔๑๖.๖๑ อาร์อี วิตามินบีหนึ่ง ๐.๐๙ มิลลิกรัม วิตามินบีสอง ๐.๑๑ มิลลิกรัม ไนอะซิน ๒.๘๔ มิลลิกรัม และ วิตามินซี ๕.๘๙ มิลลิกรัม

Leave a Reply