Category: อาหารล้านนา

แกงโฮะ อาหารล้านนา

แกงโฮะ อาหารล้านนา คำว่า”โฮะ” แปลว่า รวม แกงโฮะก็คือ แกงนำเอาอาหารหลาย ๆ อย่างมารวมกัน เ
อาหารล้านนา แกงผักกูด

อาหารล้านนา แกงผักกูด

แกงผักกูด แกงผักกูด ใช้เครื่องปรุงและวิธีการทำเช่นเดียวกับ แกงผักปัง เพียงแต่เปลี่ยนจากผักปังเป็นผัก
แกงผักเสี้ยว

แกงผักเสี้ยว

แกงผักเสี้ยว ผักเสี้ยว ตรงกับต้นชงโค ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น หลังจากใบร่วงก็จะผลิยอดอ่อนราวเดือนมีนาคมถึงเ
อาหารล้านนา แกงบอน

อาหารล้านนา แกงบอน

อาหารล้านนา แกงบอน เครื่องปรุง บอน หรือ หลี่บอน คือยอดอ่อนของบอนที่อยู่ หนังวัวหรือหนังควาย พริกแห้ง