ป้ายกำกับ: ประวัติศาสตร์ล้านนา

ล้านนา หรือ ลานนา ?

ล้านนา หรือ ลานนา ?

ล้านนา หรือ ลานนา ? ข้อถกเถียงนี้เกิดจากในอดีตธรรมเนียมการเขียนไม่เคร่งครัดการใส่วรรณยุกต์ คัมภีร์ใบ