ป้ายกำกับ: อณาจักรล้านนา

ล้านนา หรือ ลานนา ?

ล้านนา หรือ ลานนา ?

ล้านนา หรือ ลานนา ? ข้อถกเถียงนี้เกิดจากในอดีตธรรมเนียมการเขียนไม่เคร่งครัดการใส่วรรณยุกต์ คัมภีร์ใบ