ป้ายกำกับ: เข้าโสสานกัมม์

ประเพณีเข้าโสสานกัมม์

ประเพณีเข้าโสสานกัมม์

ประเพณีเข้าโสสานกัมม์ เข้าโสสานกัมม์หรือพิธีทุเจ้าเข้ากำนี้ เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในพุทธศาสนาซึ่งพระ