Tag: แกงบอน

อาหารล้านนา แกงบอน

อาหารล้านนา แกงบอน

อาหารล้านนา แกงบอน เครื่องปรุง บอน หรือ หลี่บอน คือยอดอ่อนของบอนที่อยู่ หนังวัวหรือหนังควาย พริกแห้ง