ป้ายกำกับ: แกงผักเสีี้ยว

แกงผักเสี้ยว

แกงผักเสี้ยว

แกงผักเสี้ยว ผักเสี้ยว ตรงกับต้นชงโค ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น หลังจากใบร่วงก็จะผลิยอดอ่อนราวเดือนมีนาคมถึงเ